Nyemission i

CybAero AB

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:4. 4 befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna 1 unit, bestående av 2 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och ett garantikonsortium, motsvarande cirka 9,0 miljoner kronor. Utöver 11,3 Mkr kan även en övertilldelningsoption att komma användas, som kan tillföra bolaget ytterligare 3 Mkr, exklusive optioner.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades