Nyemission i

CS Medica A/S

Ej tillgängligt

CS Medica är ett medicinskt cannabisbolag som har åtagit sig att utveckla, tillverka och kommersialisera receptfria medicintekniska produkter som innehåller cannabinoider.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Inner Mongolia Rong Shi Hi-Tech Co., Ltd i Kina.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Observera, vi sätter 26 mars 2023 som emissionsdatum, men det är datumet då emissionen kommunicerades, det kommer sannolikt ta 1-2 år innan hela emissionen är genomförd.

Teckningskursen på 28,13 DKK kan jämföras med att aktien under veckan stängde på 5,08 DKK.

Emissionen är uppdelad i två trancher på 30 MDKK vardera, där det finns villkor för att respektive tranch ska genomföras.

För den första tranchen gäller att registrering och godkännande av 3-5 Cannasen CBD-produkter erhålls av China National medical Products Administration.

För den andra tranchen gäller att CS Medica ska nå intäkter på minst 64,4 MDKK i 12-månadersperioden som följer efter betalning av den första tranchen.

Om CS Medica inte uppnår kraven för den andra tranchen ska RongShi erhålla nyemitterade aktier till ett nominellt värde av 138 642 DKK (nominellt värde per aktie är idag 0,065 DKK). Dvs 2 132 953 aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CS Medica A/S hittades