Nyemission i

CS Medica A/S

Ej tillgängligt

CS Medica är ett medicinskt cannabisbolag som har åtagit sig att utveckla, tillverka och kommersialisera receptfria medicintekniska produkter som innehåller cannabinoider.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

CS Medica noteras på Spotlight den 14 september 2021.

CS Medica har erhållit teckningsåtaganden på cirka 13,4 DKK miljoner.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CS Medica A/S hittades