Nyemission i

Cryptzone AB

Ej tillgängligt

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser och garantiförbindelser.

Finansiell rådgivare för emissionen är Stockholm Corporate Finance AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cryptzone AB hittades