Nyemission i

Cryptzone AB

Ej tillgängligt

Cryptzone erbjuder lösningar som förhindrar informationsläckage genom att kryptera e-post, usb-minnen, mappar, diskar etc.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 19:80. 1 aktie eller 1 teckningsoption ger 1 teckningsrätt. 80 teckningsrätter ger rätt att teckna 19 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 100 % av Knutsson Holding AB med ett flertal av övriga aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cryptzone AB hittades