Nyemission i

C-RAD AB

Ej tillgängligt

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Slutkunder är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga tre företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. För varje aktie i C-RAD, oavsett aktieslag, erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkerställd till cirka 16,4 MSEK eller 52 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Vid överteckning av företrädesemissionen kan styrelsen ta beslut om att använda en övertilldelningsoption, som kan ge företaget ytterligare 10,2 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till C-RAD AB hittades