Nyemission i

Covial Device AB

Ej tillgängligt

Utveckla och licensiera sensorer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt för aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Observera att teckningskursen är efter en uppdelning på 5:1.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Covial Device AB hittades