Nyemission i

Countermine Technologies AB

Ej tillgängligt

Countermine Technologies utvecklar och tillverkar minsaneringsutrustning samt bedriver operativ minsanering med hög säkerhet och prestanda. Tack vare vår avancerade teknik kan den sanerade marken snabbt tas i bruk för produktiva ändamål.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5 för A- respektive B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Countermine Technologies AB hittades