Nyemission i

Cortus Energy AB

Ej tillgängligt

Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB hette tidigare Clean Tech East Holding AB. Clean Tech East Holding AB hette tidigare SystemSeparation Sweden Holding AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Cortus Energy gör en företrädesemission på 35,6 Mkr och kan använda en övertilldelningsoption för att ytterligare 15 Mkr.

Företrädesemissionen om cirka 35,6 miljoner kronor före emissionskostnader är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från respektive bolags huvudägare och externa investerare.

För varje nytecknad, betald och tilldelad aktie i företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen erhålls en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 5,50 kronor under perioden 15-31 oktober 2013, vilket vid full teckning innebär en sammanlagd teckningslikvid om maximalt cirka 55,7 miljoner kronor.

Efter emissionen kommer företaget att byta lista och gå från Aktietorget till First North.

Observera, innan denna nyemission lägger företaget samman aktier, där 1000 aktier läggs samman till 1 aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Cortus Energy-anläggning

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar

Cortus Energy grundades med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll. Företaget genomför nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till tf. VD Rolf Ljunggren. (Sponsrad artikel)

Affärsvärlden avråder från Cortus Energys företrädesemission av konvertibler

Cortus Energy gör just nu en företrädesemission av konvertibler, Affärsvärlden ger rådet att inte teckna.