Nyemission i

Corline Systems AB

Ej tillgängligt

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

4 Mkr av nyemissionen är reserverad för befintliga ägare, samt nytillkomna externa ägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har som mål att, beroende av marknadsläget, antingen lista aktien för handel på en marknadsplats eller sälja delar eller hela bolaget till ny ägare inom 2-3 år. Emissionen fullföljs om hela emissionsbeloppet tecknas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Corline Systems AB hittades