Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission med Arctic Securities som rådgivare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 20 oktober 2022 meddelade Copperstone att de inleder en riktad emission på 200 Mkr.

Thomas von Koch, som i mars 2022 investerade cirka 81 miljoner kronor och Jan Ståhlberg i egenskap av ny investerare har anmält intresse att teckna motsvarande totalt cirka 150 miljoner kronor till marknadspris, samt önskar styrelserepresentation.

Uppdatering: Copperstone Resources fick in 235 Mkr i emissionen, till 1,15 kr per aktie.

Tecknades av kvalificerade investerare, däribland Thomas von Koch som tecknat sig för aktier motsvarande 100 miljoner kronor och därigenom ökar sin andel från 4,5 procent till 9,6 procent av aktierna i Bolaget, Jan Ståhlberg som tecknat sig för aktier motsvarande 50 miljoner kronor samt RoosGruppen AB som tecknat sig för aktier motsvarande 20 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades