Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, teckna av "nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz".

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Transaktionen utgörs av följande delar: 31 675 488 aktier för 12 321 765 SEK i kontanta medel, varav cirka 5,69 MSEK kommer att användas till att amortera lån. 3 233 933 aktier motsvarande 1 258 000 SEK avser konvertering/kvittning av lån och räntor till aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades