Nyemission i

Copperstone Resources AB

Ej tillgängligt

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 49:25. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugofem (25) teckningsrätter för att förvärva fyrtionio (49) units. En unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig
att teckna aktier i nyemissionen upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 11 Mkr.

Varje unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption TO 4B. Två (2) teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj 2016 t.o.m. 31 maj 2016 teckna en (1) B-aktie till priset 0,21 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Copperstone Resources AB hittades