Nyemission i

Compodium International AB

Compodium är ett teknikföretag verksamt inom säker digital kommunikation, med fokus på företag som ställer höga krav på IT-säkerhet och mötesintegritet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Compodium noteras på First North i början av november 2021. Teckningstiden är i skrivande stund inte kommunicerad ännu, 14-21 oktober 2021 är bara en uppskattning.

Compodium har erhållit teckningsåtaganden om cirka 50 Mkr, vilket motsvarar 77 procent av noteringserbjudandet, från Concejo Invest AB, Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Compodium International AB hittades