Nyemission i

CombinedX AB

Ej tillgängligt

CombinedX är en grupp konsultbolag som hjälper företag och organisationer inom digitalisering. Bland bolagen i gruppen finns Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling, Two och Dynamo.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktas till allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

CombinedX noteras på First North efter genomförd emission. Observera att 28 feb - 7 mars 2022 bara är ungefärliga, bolaget har i skrivande stund ännu inte kommunicerat exakta datum.

CombinedX har erhållit teckningsåtaganden på 34,2 Mkr i erbjudandet från bland annat Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg) och Resona Holding AB (David Giertz).

Uppdatering: Teckningsperioden är 3-17 mars och noteringen på First North den 28 mars 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Köpläge i it-konsulten CombinedX anser Affärsvärlden

CombinedX är it-konsulten som gjorde en IPO för 1,5 år sedan. Nu är det ett bra tillfälle att köpa aktien skriver Affärsvärldens analytiker.