Nyemission i

Coeli Private Equity 2007 AB

Ej tillgängligt

Fungerar som en ”fond i fond” inom venture- och buy out-fonder.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Courtage tillkommer på 3 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coeli Private Equity 2007 AB hittades