Nyemission i

Coegin Pharma AB

Ej tillgängligt

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Coegin Pharma AB hette tidigare GoldBlue AB. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Coegin Pharma har ingått avtal om emissionsgarantier om 10 MSEK, motsvarande cirka 65,47 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 65,47 procent. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av aktier.

Förutom denna företrädesemission gör Coegin Pharma även en riktad emission på 10 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coegin Pharma AB hittades