Nyemission i

Coegin Pharma AB

Ej tillgängligt

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Coegin Pharma AB hette tidigare GoldBlue AB. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10. Varje en (1) aktie ger innehavaren en (1) teckningsrätt, tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med denna företrädesemission gör Coegin Pharma även en riktad emission.

Uppdatering: 100 % av emissionen är garanterad. Teckningsförbindelser har ingåtts av vissa befintliga aktieägare avseende en teckning av 4 397 011 aktier, motsvarande ett belopp om cirka 1,4 MSEK och 8,56 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har ingåtts av Rune Löderup, Raging Bull Invest AB, ALMI Invest Syd AB och Gerhard Dal. Bolaget har ingått garantiavtal med vissa befintliga investerare samt externa investerare om cirka 15 MSEK, motsvande 91,44 procent av Företrädesemissionen. Garantin tecknas av Rune Löderup, Raging Bull Invest AB, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB och Mangold Fondkommission AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coegin Pharma AB hittades