Nyemission i

Coegin Pharma AB

Ej tillgängligt

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Coegin Pharma AB hette tidigare GoldBlue AB. GoldBlue AB hette tidigare Effnetplattformen Ventures 2 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:10. Tio (10) befintliga aktier i bolaget på avstämningsdagen ger sju (7) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Coegin Pharma har erhållit teckningsförbindelser och investeringsåtagande från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Alveco Invest AB, samt medlemmar av Bolagets ledningsgrupp, uppgående till cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 12,2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier som består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, dels en så kallad toppgaranti om cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 69 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 74 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

För bottengarantin utgår en garantiprovision om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt en valbar ersättning om 18 procent i form av aktier. För toppgarantin, teckningsförbindelser samt investeringsåtagandet utgår ingen ersättning. För det fall garanterna väljer ersättning i form av aktier skall dessa erläggas i form av en riktad emission, med efterföljande beslut om kvittningsrätt, efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Coegin har erhållit ytterligare en vederlagsfri toppgaranti (från Crystallus AB och Quarterback Capital AB) om totalt cirka 3 Mkr. Det innebär att emissionen nu är säkerställd till 95 %.

Uppdatering: Coegin Pharmas företrädesemission tecknades till 61,8 % med stöd av uniträtter (inklusive tecknings- och investeringsåtaganden). Vidare tecknades 18,3 % utan uniträtter. Garanter får teckna 19,9 %. Dvs totalt 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coegin Pharma AB hittades