Nyemission i

Coala-Life Group AB

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Coala-Life Group AB hette tidigare RNB Retail and Brands AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 40:1. Varje befintlig aktie ger fyra teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna tio nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Befintliga aktieägare har ingått teckningsåtaganden motsvarande 31 procent av kapitalet samt garantiåtaganden som tillsammans med nämnda teckningsåtaganden utgör totalt 71 procent av det totala emissionsbeloppet. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium innefattande Carnegie Investment Bank, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Coala-Life Group AB hittades