Nyemission i

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. För 1 aktie, oavsett serie, erhålls 1 uniträtt. Innehav av 5 uniträtter berättigar till teckning av 1 s k unit. 1 unit består av 2 nyemitterade B-aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption to1 B berättigande till nyteckning av 1 B-aktie i Bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med unit-rätter 27 januari - 5 februari 2010. Innehav av en teckningsoption TO1 B berättigar till teckning av 1 nyemitterad B-aktie till en kurs om 6 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 15 mars 2010 till och med 14 mars 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Clinical Laserthermia Systems AB hittades