Nyemission i

Clinical Laserthermia Systems AB

Ej tillgängligt

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 20 januari 2012 är registrerade som aktieägare i CLS äger företrädesrätt att teckna B-aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B berättigande till teckning av vardera en (1) ny B-aktie i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Om emissionen fulltecknas och alla medföljande teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 6,1 Mkr. Emissionen är genom teckningsåtaganden och garantiteckning garanterad till 4,65 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Clinical Laserthermia Systems AB hittades