Nyemission i

Climeon AB

Climeon utvecklar och säljer ett system som genererar elektricitet från spillvärme.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A respektive serie B. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 1-15 juni 2022 är ungefärliga datum. Datum och exakta villkor är i skrivande stund ännu inte bestämda.

Teckningsperioden avses att inledas och avslutas under juni månad 2022. Teckningskursen i Företrädesemissionen är avsedd att prissättas med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om minst 40 procent baserat på aktiekursen vid stängning den senaste handelsdagen innan styrelsen beslutar om Företrädesemissionen och dess villkor.

Thomas Öström, Peter Lindell, Joachim Karthäuser, Olle Bergström, Fredrik Ljungström, Ann-Helene Ljungström, Stefan Lerneby, SEB-stiftelsen, Johan Sjögren, och Peter Bühler, representerande sammanlagt 39 procent av aktierna och 76 procent av rösterna i Climeon direkt eller via bolag, har genom ingående av teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sammanlagt 38 procent av Företrädesemissionen enligt de planerade villkoren. Därtill har Modelio Equity och Wilhelm Risberg, genom lämnade garantiåtaganden, åtagit sig att garantera sammanlagt 100 miljoner SEK av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Uppdatering: Datum och villkor har lagts till.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Climeon AB hittades