Nyemission i

ClimateWell AB

Ej tillgängligt

ClimateWells affärsidé är tillverkning av klimatanläggningar med solenergi som källa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Prospekt från 27 juli på bolagets kontor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ClimateWell AB hittades