Nyemission i

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Ej tillgängligt

Clean Industry Solutions är ett holdingbolag som äger Industrial Solar och SolarSpring i Tyskland. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. SolarSpring erbjuder lösningar för vattenrening med fokus på termisk driven membrandestillation för resursåtervinning och avloppsrening i industrin. Clean Industry Solutions Holding Europe AB hette tidigare Industrial Solar Holding Europe AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:2. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Clean Industry Solutions har erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 14,0 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Garanterna kommer att erhålla kontant ersättning om tretton (13) procent av det garanterade beloppet.

Uppdatering: Clean Industry Solutions företrädesemission tecknades till 22,8 % med teckningsrätter och 0,8 % utan. Garanter får teckna 31,5 %. Dvs totalt 55,1 %.

”Kapitaltillskottet är ett viktigt steg mot att realisera Clean Industry Solutions fulla potential. Vi är välpositionerade för att ta tillvara på den ökande efterfrågan vi ser på marknaden, särskilt med tanke på vår avancerade teknik samt våra väletablerade kunder. Kapitaltillskottet låter oss intensifiera vårt arbete inom tre centrala områden: att maximera befintliga affärsmöjligheter, signera nya avtal och stärka vårt team av specialister. Som tidigare kommunicerat har vi en stark pipeline och hoppas på att kommunicera positiva nyheter i närtid. Vi är fortsatt djupt engagerade i att leverera värde till våra investerare och har fullt förtroende för vår strategiska inriktning. Tack för ert fortsatta förtroende och stöd.” säger Clean Industry Solutions VD Christian Zahler.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Clean Industry Solutions skriver avsiktsförklaring på 5 miljoner euro

Clean Industry Solutions dotterbolag Industrial Solar har undertecknat en avsiktsförklaring med KEBE, en av Europas ledande tillverkare av takpannor, gällande ett heltäckande kontrakt om leverans av ett solprocessvärmesystem med ett ordervärde på 5 miljoner euro.

Tre mindre och en riktigt stor företrädesemission

Securitas gör en företrädesemission på 9,6 miljarder kronor. Pharmiva, Clean Industry Solutions och Eurocine gör mindre företrädesemissioner.