Nyemission i

ChromoGenics AB

Ej tillgängligt

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Vator Securities.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 5 mars 2024 inledde Chromogenics en riktad emission på 15 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

För att underlätta för bolaget att uppnå erforderlig teckning inom ramen för bookbuilding-förfarandet har ett antal befintliga aktieägare, som tillsammans äger cirka 47 procent av aktierna och rösterna i bolaget, förklarat sin avsikt att stödja nyemissionen.

I samband med emissionen avser ChromoGenics även utreda förutsättningarna att uppta lån om cirka 5 Mkr i syfte att säkerställa bolagets likviditetsbehov.

Uppdatering: Chromogenics fick in 16,1 Mkr till 6,44 kr per aktie.

Bolaget har även ingått låneavtal om totalt 7 Mkr. 5 Mkr med Parment Förvaltning AB, varav 2,5 Mkr avses kvittas till aktier i samband med den riktade emissionen, samt 2 Mkr med Bengt Josefsson Utveckling Aktiebolag. Lånen löper till den 27 december 2024, med möjlighet till återbetalning i förtid utan kostnad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ChromoGenics AB hittades