Nyemission i

Chosa Oncology AB

Ej tillgängligt

Chosa är ett danskt företag som siktar mot att förbättra den kliniska effekten av cancerläkemedel genom att använda en vidareutvecklad version av ett gammalt mycket effektivt läkemedel och kombinera det med precisionsanvändning. Chosa Oncology AB hette tidigare RhoVac AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 80 procent genom teckningsåtaganden om cirka 6,0 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent av företrädesemissionen och emissionsgarantier om cirka 13,6 MSEK, motsvarande cirka 55,6 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

RhoVac klarar utmaningarna i utvecklingen av terapeutiskt cancervaccin

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt vad man kallar terapeutiska cancervacciner. Alla utmaningar man mött har framgångsrikt klarats av. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Anders Ljungqvist.