Nyemission i

Chosa Oncology AB

Ej tillgängligt

Chosa är ett danskt företag som siktar mot att förbättra den kliniska effekten av cancerläkemedel genom att använda en vidareutvecklad version av ett gammalt mycket effektivt läkemedel och kombinera det med precisionsanvändning. Chosa Oncology AB hette tidigare RhoVac AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Swedish Growth Fund AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Anledningen till beslutet att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att möjliggöra för Swedish Growth Fund AB att fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget motsvarande den andel av teckningsoptioner av serie TO 1 som inte tecknades av innehavarna under lösenperioden."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

RhoVac klarar utmaningarna i utvecklingen av terapeutiskt cancervaccin

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt vad man kallar terapeutiska cancervacciner. Alla utmaningar man mött har framgångsrikt klarats av. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Anders Ljungqvist.