Nyemission i

Centrecourt AB

Ej tillgängligt

Centrecourt ska vara känt som ett nyskapande och entreprenörsorienterat kunskapsföretag med en unik förmåga att finna, och tillsammans med entreprenörer, utveckla framgångsrika tillväxtföretag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 11:10. Varje 1 aktie berättigar till 11 teckningsrätter. Det krävs 10 teckningsrätter för att teckna 1 aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är garanterad till 52 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Centrecourt AB hittades