Nyemission i

Catech AB

Ej tillgängligt

Catech utvecklar och marknadsför högteknologiska kantautomater till sågverksindustrin. Företagets produkter och system ökar produktivitet och lönsamhet på sågverk, genom rationalisering av arbetet. Kantautomaterna hanterar, mäter och sågar brädor automatiskt, enligt det bästa priset för varje sågad bräda.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företräde för befintliga aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Catech gör även en nyemission på 1,9 Mkr riktad till konvertibelinnehavarna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Catech AB hittades