Nyemission i

Carbiotix AB

Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på egenisolerade nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att formulera dessa aktiva läkemedelssubstanser.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:34. För varje aktie som innehafts på avstämningsdagen erhålls en uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Carbiotix har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 16 MSEK (motsvarande cirka 80 procent av initial emissionsvolym).

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har under nyttjandeperioden från och med den 28 juni 2023 till och med den 19 juli 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som kommer att fastställas inom intervallet 7,90-15,80 SEK per aktie. Lösenpriset kommer att baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en period om 20 handelsdagar före det att nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 30 procent, men kommer som ovan nämnts att fastställas inom intervallet 7,90-15,80 SEK. Finalt lösenpris kommer att kommuniceras en till två dagar före nyttjandeperioden inleds. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till högsta lösenpris så kommer Bolaget att genom optionsinlösen tillföras cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader.

Uppdatering: Carbiotix emission tecknades till 80 %, varav 12 % av garanter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Carbiotix AB hittades