Nyemission i

Capitala AB

Capitala erbjuder tjänster inom fakturaservice, reskontraservice, inkassoverksamhet, fastighetsförvaltning samt fordringsköp och korttidsplaceringar. Capitala AB heter enligt register fortfarande Fast Finance Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

2,05 miljoner aktier i erbjudandet emitteras av Capitala. 2 miljoner aktier säljs av huvudägare, dvs det är inga pengar som går till Capitala.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Capitala AB hittades