Nyemission i

Capilon AB

Ej tillgängligt

Capilon är ett publikt private equity-företag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Priset per aktie kommer att fastställas inom spannet 19 - 25 kr.

Uppdatering: Priset är fastställt till 21,60 kr

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Capilon AB hittades