Nyemission i

Cantargia AB

Ej tillgängligt

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Cantargia ska göra en företrädesemission. Pris och värdering ska presenteras den 18 juli 2022.

Företrädesemissionen är helt säkerställd genom en kombination av avsikter att teckna, tecknings- och garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Positiva resultat för Cantargia

Vd för Cantargia berättar i en intervju att de har fått positiva resultat från sin pågående fas 2a-studie.