Nyemission i

C Security Systems AB

EmbeddedArt levererar produkter och konsulttjänster inom kärnområdena försvar, IoT och systemutveckling. EmbeddedArt Group AB hette tidigare C Security Systems AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Varje (1) aktie ger en (1) uniträtt. Varje tretal (3) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) units. Varje unit innehåller en (1) aktie, samt en (1) teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen säkerställs dels via teckningsförbindelser om 2 MSEK från styrelse, ledning och större ägare, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till cirka 11,5 MSEK, totalt cirka 13,5 MSEK och sammanlagt motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1-15 september 2023 teckna ytterligare en (1) aktie. Teckningskursen för nyttjande av optionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 1 till och med 15 augusti 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till EmbeddedArt Group AB hittades