Nyemission i

byWiT AB

ByWIT är ett investmentbolag med fokus på digitala tillväxtbolag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:18. Varje på avstämningsdagen innehavd preferensaktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Arton (18) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver företrädesemissionen på 49,7 Mkr så kan även en övertilldelningsoption på 50 Mkr användas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till byWiT AB hittades