Nyemission i

Bredband2 i Skandinavien AB

Ej tillgängligt

Bredband2 i Skandinavien AB är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar samt till företag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bredband2 i Skandinavien AB hittades