Nyemission i

Bong AB

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Varje befintlig aktie ger fyra teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt garanterad, dels genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare i Bong motsvarande cirka 26 procent av emissionen, dels genom garantiåtaganden från ett konsortium av svenska och internationella investerare motsvarande cirka 74 procent av emissionen.

Bland Bongs större aktieägare har bland annat Melker Schörling AB och medlemmar i Bongs koncernledning förbundit sig att teckna hela sina respektive företrädesrättsandelar i emissionen.

Förutom denna företrädesemission på 125 Mkr så görs ytterligare ett antal transaktioner kring finansiering. Kvittning av Holdhams konvertibellån respektive ägarlån om totalt cirka 100 Mkr mot nya aktier i Bong. Kvittning av del av befintliga banklån om 50 Mkr mot nya aktier i Bong. Konvertibelemission om cirka 200 Mkr riktad till institutionella investerare. Överenskommelse träffad om långsiktig lånefinansiering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bong AB hittades