Nyemission i

Bonava AB

Ej tillgängligt

Bonava är verksamt inom bostadsutveckling och var tidigare en del av NCC. Bonava AB hette tidigare HoldCo Residential 1 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd A-aktie respektive B-aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt av A-aktie berättigar till teckning av två (2) nya A-aktier och en (1) teckningsrätt av B-aktie berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bonavas största aktieägare Nordstjernan Aktiebolag och Fjärde AP-fonden som tillsammans innehar cirka 34,1 procent av kapitalet och cirka 55,1 procent av rösterna i Bonava har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Utöver sitt teckningsåtagande har Nordstjernan ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

Uppdatering: Villkor och pris har nu presenterats för emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Bostadshus

Emissionsaktuella Bonava får höjd rekommendation av Handelsbanken

Aggressiva villkor i Bonavas företrädesemission. Höjd rekommendation från Handelsbanken får dock aktien att stiga.