Nyemission i

BoMill AB

Ej tillgängligt

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. En innehavd aktie ger två teckningsrätter och det krävs en teckningsrätt för att teckna en nya aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkrad till 100%. 13,6 Mkr via teckningsåtaganden och 9,6 Mkr via garantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BoMill AB hittades