Nyemission i

BoMill AB

Ej tillgängligt

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:10. Varje 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

100 % av emissionen är säkerställd utan ersättning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BoMill AB hittades