Nyemission i

BolagDirekt Svenska AB

Ej tillgängligt

BolagDirekt AB bildades 2007 för att på den svenska marknaden etablera en totalleverantör av standardiserade bolagstjänster och –produkter. Bolagets huvudprodukt är produktion och försäljning av s.k ”lagerbolag” – färdigregistrerade aktiebolag och handelsbolag med organisationsnummer klara att omedelbart användas.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Fullständigt prospekt presenteras den 1 april 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BolagDirekt Svenska AB hittades