Nyemission i

Bodyflight Sweden AB

Ej tillgängligt

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrättt 1:4. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56,2 procent av Företrädesemissionen. Bland teckningsåtagarna återfinns bland annat Camilla Läckberg och Simon Sköld genom det gemensamma bolaget Camsim AB. Bodyflight har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 43,8 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent. För emissionsgarantin utgår ingen ersättning.

"Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna lån. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Kvittning kommer att uppgå till minimum 2,4 MSEK och maximalt 5 MSEK. Kvittningsbeloppets storlek är beroende av Företrädesemissionens teckningsgrad."

Uppdatering: Bodyflights företrädesemission tecknades till 67,1 % med företrädesrätt och resten utan företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bodyflight Sweden AB hittades