Nyemission i

BlackPearl Resources Inc

Ej tillgängligt

BlackPearl Resources är ett oljebolag med specialisering mot tung olja i västra Kanada. Företaget har sitt huvudkontor i Calgary. Företaget hette tidigare Pearl Exploration.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en grupp ledd av FirstEnergy Capital Corp, som köper för att sälja vidare. Den finns även en övertilldelningsoption på 10 MCAD som kan användas under 30 dagar.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med detta utökar ett banksyndikat även företagets kreditlina med 150 MCAD.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

BlackPearl Resources från First North till Nasdaq OMX Stockholm

Handeln i BlackPearl Resources aktie flyttar från First North-listan till den riktiga Nasdaq OMX Stockholm-börsen. Första handelsdag på börsen blir den 6 november.