Nyemission i

Black Earth Farming Ltd.

Ej tillgängligt

Köpa, äga och förvalta jordbruksmark i Ryssland och fd Sovjet-stater.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. Innehav av tre aktier (depåbevis) ger rätt att teckna två nya aktier (depåbevis).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Linklaters är juridisk rådgivare till BEF i samband med emissionen.

De största ägarna, inklusive Kinnevik och Vostok Nafta, samt ledning och styrelse har uttryckt att de kommer att teckna sin pro-rata-andel av emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Black Earth Farming Ltd. hittades