Nyemission i

Bio-Works Technologies AB

Ej tillgängligt

BioWorks utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer absorbenter riktat till life science-, livsmedels- och miljösektorerna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kunder till Nordnet och Avanza tecknar sig online.

I vissa fall kan kunder i andra banker teckna sig via sin bank, hör med din bank. Om det inte är möjligt så står det i prospektet att man kan teckna sig via Nordnet och att Nordnet sedan erbjuder gratis flytt av aktierna inom 60 dagar från noteringsdatumet.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bio-Works Technologies noteras på First North den 14 december 2017.

Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har åtagit sig att anmäla teckning för totalt cirka 70 Mkr, motsvarande 87,5 % av erbjudandet. Institutioner och teckningsåtagare prioriteras vid tilldelning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fem bra aktier att köpa just nu enligt Börsveckan

Tidningen Börsveckan har analyserat ett sju företag denna vecka och har hittat hela fem aktier som man anser är köpvärda.

Fem kommande noteringar

Fem företag som ska notera sina aktier är Bio-Works, Irras, Qiiwi, Attana och Veteranpoolen.