Nyemission i

Biotech-IgG Equity AB

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 19 mars 2012 till och med 28 mars 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Biotech-IgG har stigit 2320 % i år

Årets absolut största kursraket är Biotech-IgG vars aktie från årets början till och med torsdag har stigit med hela 2320 %.