Nyemission i

Biotech-IgG Equity AB

Ej tillgängligt

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. 1 befintlig aktie av serie B i bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålles 1 teckningsrätt av serie B. 4 teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie B i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Biotech-IgG har stigit 2320 % i år

Årets absolut största kursraket är Biotech-IgG vars aktie från årets början till och med torsdag har stigit med hela 2320 %.