Nyemission i

Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies arbetar inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. En (1) aktie ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bioservo har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med styrelsens ordförande och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 21,7 MSEK, motsvarande cirka 71,4 procent av Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner medför rätt att under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 18 september 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst 3,20 SEK och högst 6,40 SEK per aktie.

Uppdatering: Teckningssammanställningen visar att 45,2 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Återstående del av Företrädesemissionen har tecknats av de investerare som garanterat emissionen vilket betyder att Företrädesemissionen är fulltecknad och Bioservo därmed tillförs cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bioservo Technologies AB hittades