Nyemission i

Biosergen AB

Biosergen är ett No-Research-Development-Only biofarmaceutiskt bolag. Bolaget utvecklar ett potentiellt banbrytande antimykotiskt läkemedel med stor potential baserat på väsentliga säkerhets- och potensfördelar jämfört med konkurrerande antimykotika.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppet för allmänheten i Sverige, Danmark och Norge. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Biosergen noteras på First North den 24 juni 2021.

Bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen, har ingått ett villkorat teckningsåtagande att teckna upp till 20 MSEK på en krona-för-krona basis med eventuella nya investerare i Erbjudandet. De tre medlemmarna i Bolagets ledningsgrupp har åtagit sig att teckna för ungefär 1 MSEK.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget från och med den 30 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Teckningskursen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption är 20 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolaget erhålla upp till ytterligare 100–140 MSEK, beroende på om Överteckningsoptionen utnyttjades eller inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Biosergen – Bioteknikföretag noteras, tar fram en lösning på ett växande globalt problem

Svampinfektioner dödar mer än 1,5 miljoner människor varje år och antalet fortsätter växa. Baserat på 20 år av forskning och utveckling tar Biosergen fram lösningar. Biosergen gör en IPO på First North, vi har därför ställt några frågor till vd Peder M. Andersen.